ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം!
  • ജനപ്രിയ തരം ഡിസ്ക് തരം ജെറ്റ് മിൽ

    ജനപ്രിയ തരം ഡിസ്ക് തരം ജെറ്റ് മിൽ

    ഡിസ്ക് തരം (അൾട്രാസോണിക്/പാൻകേക്ക്) ജെറ്റ് മിൽ.പ്രവർത്തന തത്വം: ഫീഡിംഗ് ഇൻജക്ടറുകളിലൂടെ കംപ്രസ് ചെയ്ത വായു ഉപയോഗിച്ച് നയിക്കപ്പെടുന്നു, അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ അൾട്രാസോണിക് വേഗതയിലേക്ക് ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും സ്പർശന ദിശയിൽ മില്ലിംഗ് ചേമ്പറിലേക്ക് കുത്തിവയ്ക്കുകയും, കൂട്ടിയിടിച്ച് പൊടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.